Ngày 5/6, Sở Tư pháp Cần Thơ phối hợp các sở, ban, ngành thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua.

Hội nghị thu hút 460 đại biểu là lãnh đạo Sở, ban, ngành, đại diện tổ chức pháp chế, Báo cáo viên pháp luật; thường trực Quận, huyện ủy, HĐND, UBND quận, huyện; phòng Tư pháp quận, huyện, các phòng, ban có liên quan tham dự.

​Các văn bản luật được triển khai tại hội nghị lần này, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Chứng khoán; Luật Dân quân tự vệ; Bộ luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Quỳnh Dao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố - đề nghị các sở, ban, ngành thành phố quan tâm, chỉ đạo lựa chọn các văn bản luật liên quan, phù hợp để triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; trong đó, lưu ý về hiệu lực thi hành của các văn bản luật để triển khai, phổ biến kịp thời và phù hợp. Trong công tác tuyên truyền ra nhân dân cần chú ý lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao như: qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, qua hoạt động hòa giải ở cơ sở...

Ngoài các hình thức tuyên truyền trực tiếp, bà Dao cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật như sử dụng các Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử của từng ngành, địa phương và các hình thức phù hợp khác...