Sau thời gian nghỉ dịch kéo dài, ngày 11/5, các em học sinh trường Tiểu học San Sả Hồ 2 được trở lại trường để tiếp tục công việc công việc học tập của mình. Các em học sinh Bán trú được đón ngay từ chiều ngày 10/5 để đảm bảo tốt mọi điều kiện cho các em học tập ngay sau kỳ nghỉ covid. 

         


 

 

 

 

 

 

 

                                                  Hoạt động học tập buổi tối của các em học sinh bán trú trường Tiểu học San Sả Hồ II

 

 

 

 

 

 

 

                                           Các em học sinh Bán trú  giúp nhau học tập và ôn luyện kiến thức qua các cuộc thi trên trang mạng