CHUYÊN ĐỀ RUNG CHUÔNG VÀNG TIẾNG ANH

Tiếng Anh là một ngô ngữ Quốc tế có tính thông dụng và là một công cụ giao tiếp. Mổn Tiếng Anh đã được Bộ GD$ĐT đưa vào chương trình giảng dạy ở bậc Tiểu học. Do vậy việc học Tiếng Anh đang trở thành một nhu cầu cần thiết giúp chúng ta tiếp cận, mở rộng hiểu biết với nguồn tri thức tiên tiến trên Thế giới. Hiện nay hầu hết trẻ em trên cả nước từ thành thị đến nông thôn, phần lớn đều được làm quen với môn Tiếng Anh từ rất sớm. Nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong việc dạy - học. Điều đó được thể hiện trong chuyên đề rung chuông vàng Tiếng Anh của trường Tiểu học San Sả Hồ II.

Dưới đây là một số hình ảnh chuyên đề rung chuông vàng Tiếng Anh.