Trường Tiểu học San Sả hồ II hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

            Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thị xã Sa Pa về triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021; Văn bản số 810/UBND-VHTT về việc hưởng ứng “Giờ trái đất 2021”; Văn bản số 451/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 26/3/2021 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

          Thực hiện văn bản Số: 117/PGD&ĐT-CMNV về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Trường Tiểu học San Sả Hồ II nghiêm túc hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Qua các hoạt động nhà trường đã tuyên truyên tới toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên  và học sinh trong các buổi sinh hoạt tập thể cụ thể với các nội dung sau:

           - Tuyên tuyên truyền về: “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, xã hội; tăng cường các giải pháp trong bảo vệ nguồn nước với giá trị cốt lõi là thúc đẩy các hoạt động cụ thể trong bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước,

          - Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của chủ đề của ngày Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 “The Ocean, Our Climate anh Weather” - “Đại dương, thời tiết và khí hậu của chúng ta”; qua đó nhấn mạnh trong bảo vệ rừng, tích cực trồng cây xanh ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

          - Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 với chủ đề “Speak up for nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức mối liên hệ giữa cộng đồng với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch bệnh Covid – 19;

          - Thực hiện tuyên truyền tới tất cả học sinh đặc biệt là học sinh bán trú để nhấn

mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, xã hội,

          - Các giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện công tác tuyên truyền tại lớp mình,

          - Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng chuỗi sự kiện như: Cho học sinh tăng cường lao động dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực trường học và đoạn đường được phân công phụ trách,

          - Tổ chức cho học sinh phân loại rác thải và tận dụng các loại vật liệu có thể tái chế từ rác làm đồ chơi, đồ dùng và tổ chức trưng bày thi giữa điểm trường chính và điểm trường thôn lý.

          - Đôi tuyên truyền của nhà trường đã lựa chon nội dung và đế tuyên truyền tại tất cả các lớp.

        Một số hình ảnh qua các hoạt động tuyên truyền