Thực hiện Kế hoạch số 80/KH- PGD của PGD&ĐT Sa Pa ngày 27/11/2018 Kế hoạch tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, tiết học trong thư viện năm học 2018-2019;

Trường Tiểu học San Sả Hồ II báo cáo công tác tổ chức chuyên đề dạy học theo hướng phát triển năng lực và tiết đọc sách trong lớp học như sau:

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức chuyên đề dạy học theo hướng phát triển năng lực

và tiết đọc sách trong lớp học.

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH- PGD của PGD&ĐT Sa Pa ngày 27/11/2018 Kế hoạch tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, tiết học trong thư viện năm học 2018-2019;

Trường Tiểu học San Sả Hồ II báo cáo công tác tổ chức chuyên đề dạy học theo hướng phát triển năng lực và tiết đọc sách trong lớp học như sau:

I. Tổ chức dạy tiết “Đọc sách” trong lớp học

1. Thời gian: 1/2 ngày (Từ 13h30 phút ngày 05/10/2018)

2. Địa điểm: Tại phòng học lớp 4A trường TH San Sả Hồ II

3. Thành phần tham gia

- Đ/c Ong Thị Hiên - PHT trường TH San Sả Hồ II

- Đ/c Tống Thị Huệ - PHT trường TH San Sả Hồ II

- Đ/c Nguyễn  Thị Hồng - TTCM trường TH San Sả Hồ II

- Cùng toàn thể 28/28 GV trường TH San Sả Hồ II.

4. Nội dung

4.1. Bước 1: Phân công người dạy - Xây dựng kế hoạch bài dạy (ngày 28/9/2018)

- Phân công đ/c Nguyễn Thùy Linh dạy chuyên đề

- Xây dựng kế hoạch bài dạy (Đ/c Tống Thị Huệ chủ trì)

4.2. Bước 2: Dự giờ

4.3. Bước 3: Thảo luận, rút kinh nghiệm sau giờ dạy

* Ưu điểm

- GV có sự chuẩn bị bài chu đáo.

- Tiến trình giờ dạy thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đã xây dựng

- Sự tương tác giữa HS-HS, GV-HS tương đối tốt.

- Sau tiết học cá nhân HS đều có sản phẩm: Các em viết được cảm nhận của mình về cuốn sách vừa đọc

* Tồn tại

- Gv cần hỗ trợ kịp thời hơn đối với học sinh còn hạn chế khi viết cảm nhận

- Nội dung sản phẩm của học sinh chưa phong phú.

* Ý kiến của giáo viên về việc áp dụng tiết đọc sách tại lớp học

- Với học sinh lớp 1 giáo viên đọc sách cho học sinh nghe, sau đó đặt câu hỏi cho học sinh trả lời .

- Với HS lớp 2,3 các em chỉ nêu được các nhân vật, thích nhân vật nào? Tại sao?...nội dung câu chuyên là gì? Nếu đọc các quyển sách đã nghe hoặc đã học thì các sản phẩm cảm nhận tốt còn với văn bản dài các em gặp nhiều khó khăn.

- Với HS lớp 4,5 viết cảm nhận sau khi đọc câu chuyện vào sản phẩm còn sơ sài và sai lỗi chính tả.

- Số lượng sách, truyện ở các lớp còn ít.

* Ý kiến của đ/c Tống Thị Huệ

- Ngay các tiết học tiếng Việt giáo viên cần trú trọng kĩ năng đọc hiểu, viết từ, câu hoàn chỉnh và cách cảm thụ văn học (đặc biệt là các tiết tập làm văn).

- Tùy vào đối tượng học sinh từng lớp giáo viên đưa ra các câu hỏi phù hợp để học sinh hoàn thiện sản phẩm.

- Sản phẩm của học sinh được trưng bày nên yêu cầu phải có tính thẩm mĩ và viết đúng chính tả.

* Ý kiến chỉ đạo của đ/c Ong Thị Hiên

- Tất cả từ khối 2 đến khối 5 đều phải thực hiện bắt đầu từ tháng 10, mỗi tháng ít nhất 1 sản phẩm/1học sinh.

-Tất cả CBQL,GV,NV đóng góp ít nhất 2 quyển truyện để tại điểm trường.

- BGH, TCM kiểm soát chặt chẽ sau chuyên đề, đi kiểm tra, phỏng vấn học sinh về việc đọc sách và quan tâm đến các sản phẩm đọc, góc thư viện.

Một số hình ảnh của tiết học đọc sách

I. Tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh

1. Thời gian: 1/2 ngày (Từ 13h30 phút ngày 14/12/2018)

2. Địa điểm: Tại Đội 9 trường TH San Sả Hồ II

3. Thành phần tham gia

- Đ/c Ong Thị Hiên - HT trường TH San Sả Hồ II

- Đ/c Nguyễn  Thị Hồng - TTCM trường TH San Sả Hồ II

- Cùng toàn thể 28/28 GV trường TH San Sả Hồ II.

4. Nội dung

4.1. Bước 1: Phân công người dạy - Xây dựng kế hoạch bài dạy (7/12/2018)

- Phân công đ/c Nguyễn Thị Hồng dạy tiết toán Bài 36 "Mét vuông" lớp 4

- Phân công đ/c Vũ Thị Hằng dạy bài "Cấu tạo của bài văn tả người" lớp 5

- Xây dựng kế hoạch bài dạy (Đ/c Tống Thị Huệ chủ trì)

4.2. Bước 2: Dự giờ

4.3. Bước 3: Thảo luận, rút kinh nghiệm sau giờ dạy

4.3.1 Tiết toán Bài 36 "Mét vuông" lớp 4

* Ưu điểm

- GV có sự chuẩn bị bài chu đáo.

- Tiến trình giờ dạy thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đã xây dựng

- Sự tương tác giữa HS-HS, GV-HS tương đối tốt.

- HS đã áp dụng được kiến thức bài học vào giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống.

* Tồn tại

- Phân bố thời gian giữa các hoạt động chưa thực sự phù hợp.

- Một số hoạt động giáo viên còn làm việc nhiều

- Cách sắp xếp PBT cần thứ tự theo từng hoạt động để HS dễ thực hiện.

* Ý kiến chỉ đạo của đ/c Ong Thị Hiên

- Khi xây dựng kế hoạch bài học hoạt động nào phát triển được năng lực cho học sinh phải thể hiện trong Mục tiêu.

- Trong kế hoạch dạy học các bước PTNL cần chi tiết cụ thể.

- PTNL cần phù hợp với đối tượng học sinh, đối tượng học sinh khác nhau có yêu cầu khác nhau để học sinh hoàn thành được yêu cầu.

4.3.2 Bài "Cấu tạo bài văn tả người" lớp 5

* Ưu điểm

- GV có sự chuẩn bị bài chu đáo, xác định mục tiêu cụ thể trong tiết học

- Tiến trình giờ dạy thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đã xây dựng

- HS thao tác tương đối tốt, nắm được cấu tạo của bài văn tả người.

- Gv mở rộng vốn từ tốt, gợi mở cho học sinh đặt nhiều câu văn hay và khác nhau.

* Tồn tại

Ở mở bài học sinh đã chọn được nhiều từ chỉ đặc điểm, tính cách nổi bật thì GV cần hướng dẫn HS luyện nói nhiều câu khác nhau để HS có nhiều cách m,ở bài khác nhau.

* Ý kiến chỉ đạo của đ/c Ong Thị Hiên

- Hướng dẫn học sinh tìm các đặc điểm, tính cách...để mở bài có nhiều cách khác nhau.

- Ở mở bài học sinh nêu được nét nổi bật của người định tả thì thân bài và kết bài phải khắc sâu nét nổi bật đó.

- Cần lưu ý học sinh chọn những từ, câu tả tính cách phải phù hợp với hình dáng.

- Sau chuyên đề yêu cầu các lớp có góc PTNL học sinh, tùy từng đối tượng học sinh mà các sản phẩm khác nhau.

- Những tiết học có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống GV phải mở rộng và phát triển cho HS.

Một số hình ảnh của tiết dạy học theo hướng PTNL cho HS