Thực hiện công văn chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Sa Pa, thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường. Nhằm nắm bắt được tình hình của đội ngũ.

       Thực hiện công văn chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Sa Pa, thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường. Nhằm nắm bắt được tình hình của đội ngũ.

       Ngày 28 tháng 11 năm 2018 trường TH San Sả Hồ 2 đã tổ chức thi năng lực cho giáo viên.

       Với sự tham gia của tất cả giáo viên trong nhà trường với tinh thần nghiêm túc cuộc thi đẫ diễn ra thàng công. Kết thúc cuộc thi không có trường hợp nào bị đánh dấu bài, lập biên bản cuộc thi đã kết thúc vào 15h45 cùng ngày

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc thi