Học sinh lớp 1A2 với cuộc thi Kể chuyện phát triển năng lực đọc hiểu môn Tiếng Việt lớp 1, năm học 2020-2021